Contact Us

Send us your question. Please use the form or directly to email.

Dotaz musí obsahovat identifikaci produktu, ke kterému se vztahuje (například jméno, ID, SKU), jinak může být označen jako spam, a tudíž nedoručen.
The query must contain the identification of the product to which it relates (for example, name, Id, SKU), otherwise it can be marked as spam and undelivered.
----------------------
Vaše případná osobní data použijeme pouze k doručení odpovědi a data nejsou archivována.
We only use your possible personal data to deliver the response and the data is not archived.
*
*
*